%html%
Shopping Cart

Skeppslastare

Våra pålitliga och driftsäkra skeppslastare ger dig en snabb, jämn och effektiv lastning av båtar.

Genom att använda teleskopiska utskjut kan materialet fördelas jämnt vid lastningen. Skeppslastaren utformas enligt era önskemål t ex vridbar eller sidoförflyttning på räls eller hjul längs med båten. Detta gör att båten inte behöver halas under lastning.

Allteftersom materialet lastas förändras båtens nivå över vattenytan. Samtidigt som lastutrymmet fylls upp av materialet, tyngs båten ner. Skeppslastarens höj- och sänkbara funktioner ser till att materialets fallhöjd justeras. För att reducera damm och spill kan ni anpassa er skeppslastare med olika former av kapslingar, filter, stup eller utlastningsbälgar. För en smidigare manövrering av skeppslastaren kan den utrustas med fjärrstyrning via radio.

Tags:
Tak: Förzinkat utförande, rostfritt eller väv
Gångbana: Gångplan i sträckmetall, gallerdurk eller plast.
Serviceplattform: Anpassas efter lösning, vanligt förekommande tre sidor.
Ingreppsskydd: Tillverkas enligt EN 620 och önskemål.
Vindskydd: Placeras på ramsidor.
Sidoskydd: Galvat eller målat utförande, kan tätas med slitgummi mot bandet.
Bälg: Teleskoperande eller fast monterad bälg. Kan utrustas med filteranslutning mm.
Kapsling: Dammkapsling med dammfilter där behov finns ex vid drivstation och pålastning.
Elkomponenter: Hastighetsvakt, snedgångsvakt, ekolod, stupöverfyllnadsvakt, bandvåg, metalldetektor, överbandsmagnet, kabelstege mm.
 • Bergskross
 • Malm
 • Slig
 • Kalksten
 • Sand
 • Cement
 • Salt
 • Kol
 • Konstgödsel
 • Avfall
 • Flis
 • Slagg
 • Spannmål
 • Gips

Lösningarna blir bäst när vi tänker på helheten

Med våra system av bandtransportörer och andra komponenter skräddarsyr vi en lösning för just er anläggning och det material ni ska transportera. Hör av er så kan vi lösa era transporter på bästa sätt.