%html%
Shopping Cart
Om oss

Kellve är ett företag med gamla anor. Vi startade vår verksamhet i Kvänum redan 1890. Då som en smedja under namnet Kjällströms mekaniska verkstad där vi producerade plogar och harvar. 1957 började vi producera bandtransportörer som idag är vår huvudprodukt.

Vår affärsidé är att erbjuda kundspecifika lösningar för hantering av bulkmaterial, där bandtransportörer är av väsentlig betydelse. Vi är ett 50-tal engagerade medarbetare som hjälper våra kunder att förbättra och effektivisera sin materialhantering genom att kombinera teknisk kompetens med goda maskinella och materiella resurser.

Ägare

Kellve Sweden AB ägs sedan september 2022 av Värnamo Kross Konsult AB.

Kvalitet, miljö och ISO-certifieringar

Kvalitet

Vi arbetar hela tiden för att förbättra kvalitén på våra lösningar och är certifierade enligt den internationella standarden ISO 9001:2008, samt enligt SS-EN 1090-1 som gäller vid tillverkning och leverans av bärande stålkonstruktioner. En av de viktigaste delarna i vårt kvalitetsarbete är samarbetet med våra kunder och leverantörer.

  • ISO 9001:2015
  • EN 1090-1:2009+A1:2011

Miljö & Arbetsmiljö

Genom att utnyttja resurser på ett effektivt sätt i vår produktion kan vi göra minsta möjliga inverkan på miljön. Miljöfrågor är ett mycket prioriterat område hos oss på Kellve. Det är en naturligt integrerad del i vår affärsverksamhet och en viktig aspekt i allt vi gör. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2004, och arbetsmiljöcertifieringen OHSAS 18001:1999.

  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

Vill du veta mer om hur vi på Kellve kan hjälpa dig med dina transporter? Kontakta oss idag!

+46 512-300 200

info@kellve.com