%html%
Shopping Cart

Elevatorer

En elevator kan användas vid vertikal transport av de flesta material. Våra elevatorer är kapslade och transporterar material med skopor, även kallat skopelevator.

Elevatorerna konstrueras och anpassas efter era behov. Oftast är elevatorerna delar i en större anläggning. De kan levereras i en mängd olika utföranden, som alla har en hög tillgänglighet och låga underhållskrav. Elevatorer konstrueras och tillverkas i olika höjder.

Tags:
Serviceplattform: Anpassas efter lösning, vanligt förekommande runt hela konstruktionen 
Elkomponenter: Hastighetsvakt, snedgångsvakt, stupöverfyllnadsvakt, kabelstege
Inspektionsluckor: Anpassas efter lösning ex konventionell eller genomskinlig lucka
 • Bergskross
 • Malm
 • Slig
 • Kalksten
 • Sand
 • Cement
 • Salt
 • Kol
 • Konstgödsel
 • Avfall
 • Flis
 • Slagg
 • Spannmål
 • Gips

Lösningarna blir bäst när vi tänker på helheten

Med våra system av bandtransportörer och andra komponenter skräddarsyr vi en lösning för just er anläggning och det material ni ska transportera. Hör av er så kan vi lösa era transporter på bästa sätt.