%html%
Shopping Cart

Bandmatare

Med en bandmatare styrs bulkmaterialets flöde på ett kontrollerat sätt. Maskinen placeras normalt i tunnel under mellanlager, under matarficka eller silobehållare. Därifrån drar mataren ut materialet.

Vi konstruerar bandmataren enligt de specifika förutsättningarna ni har. Det kan exempelvis handla om fickans utformning och materialets styckestorlek. Utöver standardutrustningen kan våra bandmatare vara försedda med kapacitetsspjäll.

Tags:
Slagbord: Längsgående dämpbalkar för att mildra slag från fallande material
Sidoskydd: Galvat eller målat utförande, kan tätas med slitgummi mot bandet
Kapacitetsspjäll: Utformas efter behov
Dammkapsling: Utformas efter behov
Elkomponenter: Hastighetsvakt, snedgångsvakt, vägning etc.
Avlastningsstup: Reglering av bandhastighet.
 • Bergskross
 • Malm
 • Slig
 • Kalksten
 • Sand
 • Cement
 • Salt
 • Kol
 • Konstgödsel
 • Avfall
 • Flis
 • Slagg
 • Spannmål
 • Gips

Lösningarna blir bäst när vi tänker på helheten

Med våra system av bandtransportörer och andra komponenter skräddarsyr vi en lösning för just er anläggning och det material ni ska transportera. Hör av er så kan vi lösa era transporter på bästa sätt.