%html%
Shopping Cart

Skruvtransportörer

Skruvtransportörer används vanligen till transport av torra och blöta material ex. flis, mindre fraktion av kalksten, granulat, biomassa och pulverliknande material. Våra skruvtransportörer ingår oftast som enheter i en större anläggning och vi anpassar dem alltid efter era behov.

Skruvtransportörer har en enkel och välbeprövad konstruktion vilket gör att den är både driftsäker och slitstark. Dock är användning av skruvtransportör en mer energi- och underhållskrävande transport i jämförelse med bandtransportör men kan genom sin konstruktion vara en fördel vid t.ex. transport av dammande material.

Skruvtransportörer är mindre känsliga än bandtransportörer när det kommer till dess lutning, i regel går det att luta dessa mer än en bandtransportör. Ur kapacitetssynpunkt är detta sätt att flytta material inte lika effektivt som via bandtransport.

Tags:
Slitgods: Invändig beläggning, slitskyddad spiral ex Hardox eller liknande material
Stup och spjäll: Pneumatiska, mekaniska m fl.
 • Kalksten
 • Biomassa
 • Flis
 • Sågspån
 • Slig
 • Sand
 • Cement
 • Salt
 • Konstgödsel
 • Avfall
 • Slagg
 • Spannmål
 • Gips

Lösningarna blir bäst när vi tänker på helheten

Med våra system av bandtransportörer och andra komponenter skräddarsyr vi en lösning för just er anläggning och det material ni ska transportera. Hör av er så kan vi lösa era transporter på bästa sätt.