%html%
Shopping Cart
Optibag Kalmar

Kapacitet

10-60 t/h

Bransch: Återvinning
Kund: Optibag
Ort: Kalmar
Material: Avfall

Funktion

Mottagning av hushållsavfall som genom källsortering som delats upp i grön påse för matavfall och blå påse för plastavfall.

Soporna levereras med sopbil till anläggningen där den tippar i mottagningsficka.  Fickans stokermatning transporterar soporna till en lamelltransportör för upplyftning till sorteringsnivå i anläggningen. Efter lamelltransportören grovsorteras materialet via ett såll så att enbart påsar går vidare till den optiska sorteringen. Sorteringen sker med en mekanisk avslagare som optiskt läser av färgen på påsen som passerar den. Avslagare inställd på grönt sorterar matavfall och avslagare inställd på blå sorterar plastavfall. Anläggningen levererar matavfall i lastbilscontainer för vidaretransport till gasproduktion och utsorterad plast går till en komprimatorstation för vidaretransport till återvinning av plast. Allt frånsorterat material som ej kan knytas till gröna eller blåa påsar transporteras till förbränning i befintlig förbränningsanläggning.

Leveransomfattning

  • en lamell
  • 3 sorterings trsap
  • ca 12 process transportörer

Återvinning

Det moduluppbyggda och flexibla bandtransportörskonceptet är lätt att anpassa för återvinningshantering. Våra lösningar kan exempelvis kombinera enkelhet och låg vikt, samtidigt som de är driftsäkra och klarar av att hantera material av kraftigt varierande karaktär.

Vill du veta mer om detta case och hur vi på Kellve kan hjälpa dig med dina transporter? Kontakta oss idag!

+46 512-300 200

info@kellve.com