%html%
Shopping Cart
Cementa Slite

Kapacitet

300 m³/h

Bransch: Kalk, mineraler och cement
Kund: Cementa Slite
Ort: Slite Gotland
Material: Kol och koks

Funktion

Mottagning, bearbetning och metallavskiljning av kol. Kolet transporteras till befintlig transport vidare till ugn. Mottagningsfickor försedda med vibrerande galler. Bandmatare under fickor. Kundhållen kross ingår i konceptet.

Leveransomfattning

  • Mottagningsfickor: 4st tippfickor med vibrerande galler med volym om 40-70m3/st
  • Fickan även utrustad med ljudabsorbenter för att förhindra oönskat buller.
  • Bandmatare: Bandmatare under fickor med en kapacitet per styck om 10 – 250ton/h
  • Band till krosshus: 88m, bandbredd: 1000mm, kapacitet: 300t/h
  • Krosshus: Längd = 11m, bredd = 6m, höjd = 8,5mVäggplåt, VP 20/05, Takplåt, TP 45/06, Beslag hängrännor och stuprör till mark med utkastare, Slagport 3×3 meter, Stålstativ för av kund hållen kross. Demonterbar sektion/takdel för ev. demontering av överbandsmagnet.
  • Magnetavskiljning: Överbandsmagnet upphängd i stativ över drivtrumma transportör. Magnet separerar oönskat material, exempelvis skrot som grävmaskinständer, bergbult etc. Magneten transporterar detta vidare till en sidoplacerad skrotcontainer. Typ: IFE MPL 900F
  • Bandtransportör: Band med anslutning till befintligt transportörsystem. Längd 30m, bandbredd: 1000mm, kapacitet: 300t/h
  • Installation: Levererat i sektioner och monterat på plats i Slite, Gotland 

Kalk, mineraler och cement

Våra uppdrag omfattar hela hanteringsprocessen av cement, kalk och mineraler: från transport och hantering av råmaterialet i form av kalksten, via hantering av den brända och släckta kalken till dosering, vägning, och utmatning av den färdiga slutprodukten.

Vill du veta mer om detta case och hur vi på Kellve kan hjälpa dig med dina transporter? Kontakta oss idag!

+46 512-300 200

info@kellve.com