%html%
Shopping Cart
Skanska Norsborg

Kapacitet

400 t/h

Kapacitet: 400t/h
Kund: Skanska
Ort: Slagsta, Stockholm
Material: Bergmaterial

Funktion

Mottagning av bergmaterial i form av tunnelberg från förbifart Stockholm.

En åkbar mottagningsficka, med vibromatare, utmed den provisoriska kajen tar emot material från självlossande skepp.
Materialet transporteras med ett kajband vidare till en transportör, monterad på utsidan av tillfartsbron ut till kaj, för att sedan med hjälp av en fast monterad stackläggare lägga materialet på hög där tas om hand av kund.

Leveransomfattning

  • Mottagningsficka: Åkbar på räls, volym: 18m3, kapacitet: 500t/h
  • Kajband: 25m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
  • Bandtransportör: 50,8m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
  • Stackläggare: 90m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h

Bergmaterial

Med en årlig produktion på 101 miljoner ton per år (2020) är bergmaterial Sveriges största industriprodukt. Som leverantör av material till vägar, asfalt och betong är bergmaterialindustrin helt enkelt oumbärlig för infrastrukturen i vårt land. Det är denna industri som använder en stor del av de över 19 000 bandtransportörer vi levererat till olika platser runtom i världen de senaste 60 åren.

Vill du veta mer om detta case och hur vi på Kellve kan hjälpa dig med dina transporter? Kontakta oss idag!

+46 512-300 200

info@kellve.com