%html%
Shopping Cart
LKAB Kiruna

Drifttagen 2020
Levererade enheter/maskiner 17st
Varav bandtransportörer 10st
Antal meter bandtransportörer 1830m

Kapacitet:
Kund: Trafikverket
Ort: Lovön
Material: Bergmaterial

Funktion

Utlastningsanläggning av krossat berg från tunneldrivning i förbifart Stockholm.

Materialet krossas ovan jord och fraktas med transportör och stackläggare upp på huvudlager. I botten på huvudlagret ligger en tunnel med genomföringar i sitt tak för vibrationsmatare. Vibrationsmatarna tar materialet vidare ut till ett tunnelband som i sin tur fraktar det till ett system av bandtransportörer.

En separat ilastningsficka står gränsle över tunnelbandet i dess ände utanför huvudlagret så att en kompletterande pålastning till huvudlagret uppnås.

Systemet av transportörer, som mellan huvudlager och kaj mäter en sträcka om ca 1,6km, har i uppgift att ta materialet till kaj där en skeppslastare lastar det till båt.

Leveransomfattning

  • Stackläggare: Teleskopisk, fast monterad 52-64m, bandbredd: 1200mm, kapacitet: 1000t/h
  • Tunnel: 50m lång rörbro med takhängd transportör och genomföringar i taket där 4st vibrationsmatare, med en kapacitet om 1000t/h per styck, är monterade.
  • Ficka: Ilastningsficka som komplement till huvudlager, volym: 50m3.
  • Bandtransportörer: Fackverkstransportörer med tak, vindskydd och gångbanor i bandbredder 1200mm och en kapacitet om 1000t/h.
  • Skeppslastare: Teleskopisk, fast monterad 52-64m, bandbredd: 1200mm, kapacitet: 1000t/h
  • Mekaniskt montage och Elinstallation.

Gruvor och stålindustri

Världens produktion av råstål – vilket är drivkraften för efterfrågan på järnmalm – har ökat kraftigt det senaste decenniet. Gruv- och stålindustrierna ställer mycket höga krav på driftsäkerhet. En av förutsättningarna för en effektiv produktion är en pålitlig logistikfunktion. Som, till exempel, en av våra kvalificerade högkapacitetslösningar för transport och hantering.

Vill du veta mer om detta case och hur vi på Kellve kan hjälpa dig med dina transporter? Kontakta oss idag!

+46 512-300 200

info@kellve.com