%html%
Shopping Cart
Nyheter
Stor order på bandtransportörer till Abchazien

Kellve Sweden har fått i uppdrag av Metso Minerals att leverera 13 stycken
bandtransportörer till en krossanläggning för bergmaterial i Ryssland.

Bandtransportörerna är utrustade med tak, vindskydd, gångbanor, plattformar, trappor, givare, elinstallation mm.

I Kellves uppdrag ingår projektering, i nära samarbete med Metso, tillverkning, förmontering och packning.

Total längd för leveransen är 306 meter.