%html%
Shopping Cart
NCC Toresta

Kapacitet

600 ton/h

Kapacitet: 600t/h
Kund: NCC Industry AB
Ort: Toresta, Bålsta
Material: Bergmaterial

Funktion

Mottagning av bergmaterial i form av tunnelberg från förbifart Stockholm

En tillfällig hamn med pråm och tillfartsbro, byggt av kund, tar emot material för att sedan transportera det till upplag. Upplag sker i en befintlig täkt en bit upp från hamn.

Mottagningsficka med vibrationsmatare placerades på pråm för att ta emot material från självlossande skepp.

Materialet tas vidare till ett band placerat på pråmen, där magnetavskiljning sker med hjälp av en överbandsmagnet. På tillfartsbron till pråmen placerades efterföljande band som i sin tur lastar visare till ett långt band utmed mark upp till täkten.

Väl framme vid täkten och den tänkta upplagsplatsen finns en mobil stackläggare som är vridbar, höj- och sänkbar samt teleskopisk. Stackläggaren är höj- och sänkbar med hjälp av hydraulik. Vridrörelsen sker med hjälp av grova hjul drivna av samma hydraulaggregat.

I kombination med stackläggaren levererades även två transportörer, i detta fall så kallade linkbank, som med hjälp av lastmaskin är flyttbara och delvis vridbara. På så sätt kan två linkband placeras i serie med stackläggaren som sista enhet innan upplag. Enligt denna princip kan även ett linkband användas innan stackläggare och framgent även fler linkband om behov skulle finnas då platsen för upplag förflyttas med tiden.

Leveransomfattning

  • Mottagningsficka: Fast monterad på pråm, volym: 18m3, kapacitet: 600t/h. Fickan även utrustad med ljudabsorbenter för att förhindra oönskat buller.
  • Magnetavskiljning: Överbandsmagnet upphängd i stativ gränsle pråmband. Magnet separerar oönskat material, exempelvis skrot som grävmaskinständer, bergbult etc, och transporterar detta till en vid sidan placerad skrotcontatiner.
  • Pråmband: 19,5m, bandbredd: 1200mm, kapacitet: 600t/h
  • Broband: 35,5m, bandbredd: 1200mm, kapacitet: 600t/h
  • Markband: 152m, bandbredd: 1200mm, kapacitet: 600t/h
  • Stackläggare: 26-40m, mobil, vridbar på hjul, teleskopisk samt höj- och sänkbar.
  • Bandbredd: 1200mm, kapacitet: 600t/h
  • Linkband 1: 30m, flyttbar med lastmaskin. Bandbredd: 1200mm, kapacitet: 600t/h
  • Linkband 2: 30m, flyttbar med lastmaskin. Bandbredd: 1200mm, kapacitet: 600t/h

Bergmaterial

Med en årlig produktion på 101 miljoner ton per år (2020) är bergmaterial Sveriges största industriprodukt. Som leverantör av material till vägar, asfalt och betong är bergmaterialindustrin helt enkelt oumbärlig för infrastrukturen i vårt land. Det är denna industri som använder en stor del av de över 19 000 bandtransportörer vi levererat till olika platser runtom i världen de senaste 60 åren.

Vill du veta mer om detta case och hur vi på Kellve kan hjälpa dig med dina transporter? Kontakta oss idag!

+46 512-300 200

info@kellve.com