%html%
Shopping Cart
Cookie Policy (US)

Kapacitet

400 t/h

Kapacitet: 400t/h
Kund: SBT Sverige AB
Ort: Sätra Varv, Skärholmen
Material: Bergmaterial

Funktion

Anläggning som transporterar material från tunneldrivning i förbifart Stockholm för att vidare frakta det till skepp.

Mottagningsficka nere i berget tar emot förkrossat material från dumpers för att sedan med hjälp av en vibrationsmatare tömma fickan och ta materialet vidare till ett system av tio bandtransportörer som leder ut materialet till kaj. På kaj placerades en teleskopisk skeppslastare. Att kunna teleskopera in skeppslastaren hindrar att den blir ett hinder vid ankomst och avgång av skepp och vid allmän sjötrafik. Vid lastning av skepp används även den teleskoperande rörelsen för att fördela materialet i skeppets lastutrymme.

Service av skeppslastaren utförs när skepplastaren är i sitt innersta läge.

Leveransomfattning

 • Mottagningsficka: Fast monterad, volym: 60m3, kapacitet: 400t/h
 • Bandtransportör: 7m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
 • Bandtransportör: 17m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
 • Bandtransportör: 131,5m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
 • Bandtransportör: 26m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
 • Bandtransportör: 28,5m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
 • Bandtransportör: 61,8m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
 • Bandtransportör: 63m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
 • Bandtransportör: 30m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
 • Bandtransportör: 68m, bandbredd: 800mm, kapacitet: 400t/h
 • Skeppslastare: 30m, utskjutande del teleskoperande med 18m överhäng från sista stödpunkt. Bandbredd: 1000mm, kapacitet: 500t/h

Vill du veta mer om detta case och hur vi på Kellve kan hjälpa dig med dina transporter? Kontakta oss idag!

+46 512-300 200

info@kellve.com