%html%
Shopping Cart

Vibrationsmatare

Med en Vibrationsmatare styrs bulkmaterialets flöde på ett kontrollerat sätt. Maskinen placeras normalt i tunnel och mellanlager, under matarfickor eller under silos. Därifrån vibrerar mataren ut materialet.

Vibrationsmatarna är mångsidiga med en rad olika fördelar, då de ger en god spridning på material, skapar ett jämnt flöde, klarar av höga temperaturer, tål kraftiga slag och vassa material.

Tillsammans med våra samarbetspartners dimensionerar vi utförandet enligt de förutsättningarna ni har. Det kan exempelvis handla om matarens slitgods, typ av drift, krav på dosering och kapacitet.

Tags:
 • Bergskross
 • Malm
 • Slig
 • Kalksten
 • Sand
 • Cement
 • Salt
 • Kol
 • Konstgödsel
 • Avfall
 • Skrot
 • Flis
 • Slagg
 • Spannmål
 • Gips

Lösningarna blir bäst när vi tänker på helheten

Med våra system av bandtransportörer och andra komponenter skräddarsyr vi en lösning för just er anläggning och det material ni ska transportera. Hör av er så kan vi lösa era transporter på bästa sätt.