%html%
Shopping Cart

Vertikaltransportörer

En vertikaltransportör, eller Flexowell-transportör som det ibland kallas, är en sorts transportör som används för att transportera material både horisontellt och vertikalt utan omlastningar. Vi konstruerar, tillverkar och monterar vertikaltransportörer efter era behov.

En vertikaltransportör består av en unik bandkonstruktion med ett tvärstabilt band som vi förser med olika typer av kantlister och medbringare vilka anpassas till materialet som ni önskar transportera. Denna typ av transportör kan även vid behov kapslas in och levereras med på- och avlastningsstup, samt utrustas med slitskydd, gångbanor och plattformar.

Tags:
Kapsling: Tak-, sido- och bottenkapsling
Gångbana: Gångplan i sträckmetall, gallerdurk eller plast
Serviceplattform: Anpassas efter lösning, vanligt förekommande tre sidor
Inspektionsluckor: Anpassas efter lösning ex konventionell eller genomskinlig lucka
Utsug
 • Kalksten
 • Sand
 • Cement
 • Salt
 • Kol
 • Bergskross
 • Konstgödsel
 • Avfall
 • Flis
 • Slagg
 • Spannmål
 • Gips

Lösningarna blir bäst när vi tänker på helheten

Med våra system av bandtransportörer och andra komponenter skräddarsyr vi en lösning för just er anläggning och det material ni ska transportera. Hör av er så kan vi lösa era transporter på bästa sätt.