%html%
Shopping Cart

Matartunnel

I många anläggningar och processer finns behov av att mellanlagra material. Mellanlagringen medför möjligheten att flödesreglera processen eller att bygga buffertlager.

Ett vanligt förekommande koncept för en smidig mellanlagring är att använda matartunnlar. I taket på tunneln görs önskat antal hål där sedan en bandmatare eller vibromatare monteras som portionerar ut materialet på en bandtransportör som är placerad i tunneln.

Bredd och höjd varierar med behovet av utrustning att placera i tunneln som finns i flera utföranden, allt från korrugerad plåt till en målad mer slät svetsad konstruktion. Beroende på storlek av tunnel, kan den fraktas hel till anläggningen. Alternativt, vid val av större modeller, i lämpliga sektioner för slutmontering på plats. Dessa tunnlar är även kända under namnet rörbro eller rörbroar.

Tillsammans med våra samarbetspartners dimensionerar vi utförandet enligt de förutsättningarna ni har. Det kan exempelvis handla om matartunnelns livslängd, överfyllnadsmått och stackens volym.

Tags:
Belysning: Armaturer av olika typer och fabrikat kan monteras ex vägg- och takbelysning mm
Nödutgångar: Erforderligt antal nödutgångar anpassas efter gällande standarder och direktiv
Golv: Golvet kan göras av flera material ex. betong, ballast.
Upphängning: Transportörer kan med fördel hängas i tunneltaket för att underlätta rengöring.
  • Bergskross
  • Malm
  • Kalksten
  • Sand
  • Salt
  • Kol
  • Flis
  • Spannmål
  • Gips

Lösningarna blir bäst när vi tänker på helheten

Med våra system av bandtransportörer och andra komponenter skräddarsyr vi en lösning för just er anläggning och det material ni ska transportera. Hör av er så kan vi lösa era transporter på bästa sätt.