%html%
Shopping Cart

Kedjetransportörer

En kedjetransportör är en konstruktion som med hjälp av kedjor och medbringare skrapar fram materialet. Kedjetransportörer benämns även som skraptransportörer. Oftast är våra kedjetransportörer enheter i en större anläggning. De kan anpassas till era behov och levereras i en mängd olika utföranden.

Kedjetransportörerna är, precis som skruvtransportörer, täckta och minimerar damm. Och för att reducera buller och slitage på kedjan kan bottenplattan förses med slitplast.

Kedjetransportör är en mer energi och underhållskrävande transport i jämförelse med bandtransportör men kan genom sin konstruktion vara en fördel vid t.ex. transport av dammande material.

Tags:
Av och pålastning: Utökat antal av- och pålastningszoner möjliggörs då denna konstruktion inte har ett band. Vilket ger en flexibel placering av dessa zoner.
Inspektionsluckor Anpassas efter lösning ex konventionell eller genomskinlig lucka
Överlastskydd
  • Flis
  • Sågspån
  • Biomassa
  • Cement
  • Salt
  • Kalksten
  • Avfall
  • Slagg
  • Spannmål
  • Gips

Lösningarna blir bäst när vi tänker på helheten

Med våra system av bandtransportörer och andra komponenter skräddarsyr vi en lösning för just er anläggning och det material ni ska transportera. Hör av er så kan vi lösa era transporter på bästa sätt.