%html%
Shopping Cart
Nyheter
Nytänkande logistiklösning hanterar bergkrossfraktioner 0-22 mm i silor

Kellve Bulkteknik och Velde Pukk, en av Norges ledande leverantörer av grus- och bergmaterial har i dagarna slutit ett avtal värt över 35 MSEK för leverans av en kross- och siktanläggning för att ta fram ballast och filler till asfalt och betong. Anläggningen är en helhetslösning från Kellvegruppen och i projektet ingår projektering, konstruktion, produktion, teknisk samordning mellan olika leverantörer i projektet, mekaniskt montage och idrifttagning av utrustningen.

Anläggningen kommer att hantera, krossa och sikta dels fraktioner från 2-22 mm via traditionella skaksiktar och dels material under 2 mm som siktas i 3 olika fraktioner i en vindsiktanläggning, där den finaste fraktionen är från 0 till 0.063 mm. Från siktarna fördelas materialet till 10 lagringssilor. Dosering från silorna sker med vibromatare och doserskruvar. Materialet doseras i olika fraktioner till ett asfaltverk intill silon, alternativt till en ny betongstation på andra sidan om silon.

Det finns även möjlighet att lasta ut uppvägt ”betonggrus” till lastbil. Vidare kan man lasta ut varje enskild kvalitet direkt från en silo till lastbil eller dumpers. Det finns även möjlighet att tillsätta ytterligare material direkt från en ficka till krossen eller från en annan ficka direkt till ”betonggruset”.
Kellve Bulktekniks leverans omfattar bland annat 22 bandtransportörer med 4 av transportörerna i bandgång, flexowellband placerade på vågceller. 10 silor rymmande mellan 600 och 850 ton vardera, diameter 6 m, ca 23-25 m höga. I övrigt ingår även matarutrustning, doseringsutrustning, silostativ, utlastningsutrustning, byggnad runt silopaketet inklusive överbyggnad för siktar och transportörer. Byggnaden är 31 m lång 16 m bred och 40 m hög, samt byggnad runt kross

Anläggningen ska vara driftklar till semestern 2008.