%html%
Shopping Cart
Nyheter
Ny stor order inom Bioenergi

Derome Bioenergi AB i Kinnared bygger en ny pelletsfabrik och som en del i den fabriken kommer Kellve Bulkteknik att projektera och bygga ett silolager för bränslepellets som ska rymma 13.000 m3. I projektet ingår bland annat transportutrustning från pelletsfabriken till silon. Utlastningen till bulkbil kommer att vara chaufförsbetjänad och ske via en utlastningssilo på 235 m3, försedd med vågceller. Projekterat och förberett för installation av ytterligare en silo.