%html%
Shopping Cart
Nyheter
Ny order på tyska marknaden

Kellve ska med start hösten 2014 leverera transportörer till Compo Expert GmbH, en tysk tillverkare av konstgödsel.
Projektet omfattar 16st transportörer samt 3st åkbara bryggor för utläggning av material i olika fickor i tre planlager.
Två av de åkbara bryggorna har en spännvidd på hela 54m och de förses med material från ett antal åkbara transportörer och på så sätt kan alla hörn av planlagren nås.