%html%
Shopping Cart
Nyheter
Ny anläggning till Envac Optibag

Kellve överlämnar som underleverantör till Envac Optibag AB ett projekt inom sopsortering av hushållsavfall i Kalmar.

Matavfallet i gröna påsar hanteras och sorteras automatiskt av levererad utrustning och blir så småningom biogas och biogödsel.

Projektet omfattar 15 st. bandtransportör med kringutrustning, monterade i kundens befintliga byggnad.