%html%
Shopping Cart
Nyheter
Investmentbolaget Provator AB förvärvar Kellve gruppen

Kellve gruppen har vuxit kraftigt de senaste fem åren. En expansionsresa som fortsatt fram till den kraftiga inbromsningen av världskonjunkturen under hösten 2008. I samband med kraftiga volymminskningar tvingades delar av koncernen ansöka om konkurs i november 2008.

Nya ägare till Kellve koncernen är Göteborgsbaserade investmentbolaget Provator AB, som förvärvat inkråmet i de konkursade bolagen, samt 100 % av aktierna i de dotterbolag som inte hamnade på obestånd.

De nya ägarna har tillsammans med företagsledningen genomfört ett rationaliseringsprogram vid koncernens huvudanläggning i Kvänum. Den efter konjunkturen anpassade företagsgruppen går nu in fas av mer lönsamhetsorienterad tillväxt.

”I Kellve gruppen ser vi ett fint företag med mycket stark varumärke och en väl etablerad position på sina marknader.
Vi avser att fortsätta utveckla företagsgruppen och Kellve står starkt och väl rustat inför framtiden. Kellve kommer att fokusera på sin kärnkompetens, nämligen att designa, producera och installera bandtransportörer, allt ifrån mindre enstaka transportörer till stora komplicerade system och kompletta anläggningar för bulkmaterialhantering.” säger Per Englund VD för Provator AB.

Bernt Ejbyfeldt Senior Vice President Purchasing Volvo Car Corporation blir i och med förvärvet Styrelseordförande för Kellve Group AB och Per Englund blir VD och Koncernchef.