%html%
Shopping Cart
Nyheter
Internationell stororder till Kellve Sweden

Kellve Sweden AB har tecknat en order för leverans till Tyskland. Ordervärdet är 45 miljoner. Bolaget har fått i uppdrag att leverera en omfattande logistikfunktion till en ny anläggning för tillverkning av konstgödsel.

Kellve förser anläggningen med 1300 meter bandtransportörer, materialfickor, stup och vägningsutrustning. Ett antal transportörer kommer att vara åkbara och reversibla. Leveransen omfattar även ett antal skopelevatorer med lyfthöjder upp emot 30 meter.

Försäljningschef Seppo Säily säger i en kommentar ”Vi fortsätter att expandera våra geografiska marknader och ökar andelen internationella kontrakt utanför den Skandinaviska regionen. I och med att ordern togs i konkurrens från både inhemska leverantörer, såväl som andra internationella aktörer på den tyska marknaden, har vi fått ett kvitto på att våra lösningar står sig mycket väl i en internationell konkurrens såväl tekniskt som kommersiellt, vilket vi ser som mycket positivt för framtiden”.