%html%
Shopping Cart
Nyheter
Återvinning på hög nivå

Kellve går nu in i slutfasen av sina leveranser till Stena Nordic Recycling Center i Fyllinge utanför Halmstad.
När alla leveranser väl är slutförda kommer Kellve att ha levererat 150st bandtransportörer till tre olika delprojekt inom centret.
Leveranserna har pågått under ca 1,5 års tid och leveranserna har föregåtts av ett omfattande projekteringsarbete i nära samarbete med Stena och andra entreprenörer.
Investeringen som Stena har gjort i Stena Nordic Recycling Center syftar till att förädla återvinningsmaterial till nya råvaror och centret kommer att utgöra ett nav för återvinningen i Sverige.