Belt conveyor

Sida 1

kellve är en leverantör av produkter och system för hantering av torrra bulkmaterial. vi utvecklar processlösningar kring transport, hantering, lagring, dosering och vägning av stora materialflöden. vi presenterar här transportlösningar med hjälp av bandtransportörer och komponenter till dessa. är ni intresserad av vårt övriga produktsortiment med skruvtransportörer, kedjetransportörer, skopelevatorer och utrustning för dosering och vägning, kontakta oss för vidare information. mer information hittar ni även på www.kellve.com. kellve is a supplier of products and systems for handling dry bulk material. we develop process solutions in the fields of transport, handling, storage, dosing and weighing of large material flows. this is a presentation of transport solutions using belt conveyors and their component parts. if you are interested in the rest of our product range silo worm conveyors, chain conveyors, bucket elevators and equipment for dosing and weighing, contact us for further information. you can also find more information at www.kellve.com.2