Belt conveyor

Sida 22

komponenter och reservdelar components and spare partsregelbunden service av transportören förlänger dess livslängd och hjälper till att undvika oplanerade och kostsamma driftstop. kellve har ett brett sortiment av reservdelar och komponenter av hög kvalitet för de flesta typer av bandtransportörer. sortimentet omfattar både standardkomponenter och specialkomponenter vilka kan anpassas efter behov och utrustning. regular servicing of the conveyor prolongs its service life and helps to avoid unplanned and costly shutdowns. kellve has a wide range of spare parts and high quality components for most types of belt conveyors. the range comprises both standard components and special components which can be customised according to requirement and equipment.22

Sida 23

kellve sweden abvångavägen s-535 91 kvänum sverige/sweden telefon/phone +46 (0)512-300 200 fax +46 (0)512-296 09kellve service abvångavägen s-535 91 kvänum sverige/sweden telefon/phone +46 (0)512-300 200 fax +46 (0)512-296 09 www.kellve.comcertificate no. fm 534801 certificate no. ems 534802certificate no. ohs 534803kellve är certifierat enligt iso 9001:2008, iso14001:2004 och ohsas18001:2007 kellve is certified in accordance with iso 9001:2008, iso14001:2004 and ohsas18001:2007print 2009.11