Belt conveyor

Sida 2

kellve är en leverantör av produkter och system för hantering av torrra bulkmaterial. vi utvecklar processlösningar kring transport, hantering, lagring, dosering och vägning av stora materialflöden. vi presenterar här transportlösningar med hjälp av bandtransportörer och komponenter till dessa. är ni intresserad av vårt övriga produktsortiment med skruvtransportörer, kedjetransportörer, skopelevatorer och utrustning för dosering och vägning, kontakta oss för vidare information. mer information hittar ni även på www.kellve.com. kellve is a supplier of products and systems for handling dry bulk material. we develop process solutions in the fields of transport, handling, storage, dosing and weighing of large material flows. this is a presentation of transport solutions using belt conveyors and their component parts. if you are interested in the rest of our product range silo worm conveyors, chain conveyors, bucket elevators and equipment for dosing and weighing, contact us for further information. you can also find more information at www.kellve.com.2

Sida 3

företaget the companyvärlden runt omkring oss förändras, teknik utvecklas, förfinas och blir effektivare hela tiden. vi ser på vår verksamhet på samma sätt och strävar därför hela tiden efter att bli bättre och gör kontinuerliga förbättringar. det gör att vi hela tiden kan hjälpa våra kunder att förbättra och effektivisera sin materialhantering.företagetthe world around us is constantly changing. technology is evolving, being refined and becoming more efficient all the time. we see our work in much the same way, so we keep striving to improve and make constant progress. this means that we can always help our customers to handle materials more effectively.the companykellve har huvudkontoret lokaliserat i kvänum, västergötland. företaget är helt inriktat på tekniska lösningar inom materialhantering, från produkter och utrustning till kompletta nyckelfärdiga anläggningar. kellve med ursprung i kjällströms mekaniska verkstad grundades redan år 1890. produktionen var på den tiden inriktad på lantbruksmaskiner, vilket under 50-talet utökades med bandtransportörer. detta blev fortsättningsvis blev den huvudsakliga affärsinriktningen. sedan 1957 har över 18,000 bandtransportörer producerats och levererats till över 40 länder. företagets styrka har hela tiden varit att kombinera teknisk kompetens med en omfattande tillverkningskapacitet.nedan: huvudkontoret och fabriken i kvänum. below: our head office and factory in kvänum.kellve has its head office in kvänum, south-west sweden. the company focuses exclusively on technical solutions for handling materials, from products and equipment to complete turnkey systems. the roots of kellve lie in a business called kjällströms mekaniska verkstad, which was founded back in 1890. at that time, production focused on agricultural machinery, expanding in the 1950s to include belt conveyors. the latter gradually became the company's main business, and since 1957 more than 18,000 belt conveyors have been manufactured and supplied to over 40 different countries. throughout its history, the company's strength has been combining technical expertise with impressive manufacturing capacity.4