Belt conveyor

Sida 16

kapaciteter & kapacitetsberäkning capacities & capacity calculationkapacitetsberäkningnomogrammet här intill kan användas för beräkning av transportörstorlek för en viss kapacitet om man bestämmer de övriga faktorerna i nomogrammet. omvänt kan man beräkna vilken kapacitet som erhålls med en viss transportör. i exemplet som är inritat i nomogrammet erhålls en kapacitet på 470 t/h för ett 800 mm brett band med en 30 graders trågning som arbetar med en bandhastighet 1,5 m/s och 20 graders lutning och ett material med volymvikten 1,6 t/m3.kapacitetercapacity calculationthe nomogram alongside can be used for calculating conveyor size for a certain capacity if the various factors are entered into the nomogram. conversely, the capacity which can be obtained with a certain conveyor can be calculated. in the example entered in the nomogram, a capacity of 470 t/h is obtained for an 800 mm wide belt with a 30 degree troughing angle that is working with a belt speed of 1.5 m/s and a 20 degree incline and a material with a bulk density of 1.6 t/m3.capacitiesnedstående tabell ger riktvärden för maximala kapaciteter vid olika bandhastigheter för natur- och krossmaterial med volymvikt 1,6 t/m3. maxkapaciteten är beroende av transportörens utrustning, bandhastighet, stigningsvinkel och drivmaskineriets dimensionering. möjlighet finns att kombinera bandbredd och bandhastighet för att på så sätt uppnå önskad kapacitet. i specifikationer som medföljer offerter och ordererkännanden anges transportörens kapacitet och övriga data.the table below gives the standard values for maximum capacities at various belt speeds for natural and crushed material with a bulk density of 1.6 t/m3. the max. capacity is dependent on the conveyor's equipment, belt speed, angle of inclination and the drive machinery's dimensions. there is a possibility to combine belt width and belt speed and thus attain the right kapacity. the conveyor's capacity and other data are given in the specifications that accompany quotations and order acknowledgments.kapaciteter capacitiesbandhastighet belt speed stigningsvinkel angle of inclination trågningsvinkel troughing angle kapacitet capacity bb = 500 bb = 650 bb = 800 bb = 1000 bb = 1200 bb = 1400 m3/h 115 210 330 535 785 1080 30° t/h 185 335 530 855 1260 1725 m3/h 235 380 605 880 1225 1,6 m/s 18° 45° t/h 380 600 965 1410 1955 m3/h 90 165 260 415 615 845 30° t/h 145 265 410 670 985 1350 m3/h 185 295 470 690 955 1,25 m/s 18° 45° t/h 295 475 755 1100 1530 m3/h 75 135 215 350 515 675 30° t/h 120 215 345 560 820 1080 m3/h 155 245 395 575 765 1,0 m/s 18° 45° t/h 250 390 630 920 1224 m3/h 60 100 170 280 410 540 30° t/h 95 160 270 445 655 865 m3/h 120 195 315 460 610 0,8 m/s 18° 45° t/h 190 310 500 735 98016

Sida 17

1.2.3.4.5.6.18